hit
counter

نزدیک ترین رخدادهای تحصیلی

ارتباط با ما

برای ارتباط با مشاوران درخت دانش از طریق تلفن ثابت با شماره 9099072943 (بدون پیش شماره) تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با ما

تهران - خیابان دکتر قریب - کوچه دعوتی - پلاک 47

تلفن : 9099072943

وب : مشاوره تحصیلی درخت دانش

کارشناسی ارشد بدون کنکور 5/5 (1)

ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور 98؟

شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد؟

زمان ثبت نام بدون کنکور بهمن ماه 97؟

مشاوره انتخاب رشته بدون کنکور بهمن ماه 98؟

دانشگاه آزاد اسلامی جهت پذیرش دانشجو دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به صورت با آزمون و بدون آزمون اقدم به جذب دانشجو می نماید.

ثبت نام داوطلبان و متقاضیان بدون کنکور کارشناسی ارشد برای نیمسال دم آغاز شده است که در حال حاضر پردیس بین المللی ارس تبریز، دانشگاه بوعلی دانشگاه خوراسگان، دانشگاه تهران و ….. انجام می پذیرید داوطلبان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشید.

ثبت نام کنکور سراسری 98 کارشناسی ارشد

ثبت نام مجدد کنکور سراسری کارشناسی ارشد در تاریخ 28 بهمن امکان پذیر خواهد بود داوطلبانی که ثبت نام خود را قبلا انجام داده اند می توانند اولویت های انتخابی خود را تغییر داده و داوطلبان جامانده می توانند دوباره ثبت نام خود را به انجام برسانند.

برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد  98 می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد بدون آزمون

این بند شامل فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد خواهد بود. داوطلبان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون مجاز به انتخاب حداکثر 100 رشته محل از یک مجموعه از جدول شماره یک دفترچه راهنما هستند. این داوطلبان  با پرداخت 460000 ریال ثبت نام اینترنتی خود را انجام خواهند داد.

داوطلبان باید حتما فارغ التحصیل مقطع کارشناسی بوده و رشته انتخابی متجانس و همنام با رشته فارغ التحصیل دوره کارشناسی خود را در مجموعه انتخاب نماید.

اولویت پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد بدون کنکور

اولویت پذیرش دانشجو در بدون کنکور دانشگاه ازاد مقطع کارشناسی ارشد در رشته محل دانشگاهی فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی اوست. چنانچه به هر دلیلی مانند محدودیت ظرفیت پذیرش یا عدم ارائه آن رشته در دانشگاه مورد نظر باشد، اولویت پذیرش 100 کد رشته محل انتخابی خواهند بود.ضمنا نقل و انتقالات دانشجویی دربدون آزمون این دانشگاه امکان پذیر نیست.

فارغ التحصیل ممتاز کیست؟

  • فارغ التحصیل رتبه اول هر سال تحصیلی محل دانشگاهی، فردی است که در رشته تحصیلی مربوطه دارای بالاترین معدل کل در بین فارغ التحصیلان آن سال تحصیلی باشد.

2- دانشجویان رشته یا گرایش را که حداکثر تا پایان تیر هر سال فارغ التحصیل شده و مشمول شرایط باشد، با هم مقایسه و فردی که بالاترین میانگین کل را کسب کرده باشد به عنوان رتبه اول آن رشته شناسایی می کنند.

*-این فارغ التحصیلان باید از طریق آزمون سراسری وارد شده باشند و حداکثر مدت تحصیل آنها 4 سال در کارشناسی پیوسته و 2 سال در کارشناسی ناپیوسته فارغ التحصیل شده باشند.

*- ضمنا این دانشجویان نباید مشروطی داشته و یا دروس معادلسازی داشته باشند.

*- در شرایط مساوی بین چند نفر، فردی که مدت تحصیل او حداقل یک نیمسال کوتاه تر باشد، به عنوان رتبه اول رشته معرفی می شود.

*- واجدین شرایط از امتیاز ممتازین بر اساس %10ظرفیت هر رشته و و حد نصاب قبولی %90 نمره آخرین فرد قبولی عادی آن شهر/رشته بررسی و نتایج آنها اعلام می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی باید تا 15/11/97 فرمهای متقاضیان واجد شرایط را به مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ارسال نماید.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران

25  درصد ظرفیت هر کد رشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر، آزادگان و همسر و فزندان آنها و جانبازان 25%  و بالاتر و همسر و فرزندان آنها اختصاص دارد.

5 درصد ظرفیت هر کد رشته محل به جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنها و همسر و فرزندان رزمندگام با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص می یابد.

در صورتی که سهمیه 25% ایثارگران تکمیل نشود، جای خالی آن ابتدا به مشمولین 5% و سپس به سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

بر این اساس 70% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در گزینش آزاد هر کد رشته محل و حد نصاب نمره رزمندگان 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده و گزینش آزاد در هر کد رشته محل می باشد.

طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 1811/95 آن دسته از داوطلبان که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران یک بار در دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران و رزمندگان در آزمونهای سالهای بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.

وضعیت نظام وظیفه

داوطلبان مرد لازم است در صورت قبولی در بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یکی از شرایط زیر را داشته باشند:

1-داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ

2-داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ (ﮐﻔﺎﻟﺖ ـ ﭘﺰﺷﮑﯽ ـ ﻣﻮارد ﺧﺎص و اﯾﺜﺎرﮔﺮان)

3- ﻣﺸﻤﻮﻻن داراي ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪون ﻏﯿﺒﺖ( ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮐﻔﺎﻟﺖ و  ..) در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﭙﺮي ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

4-    متولدین نیمه اول 1347 و قبل از آن، به شرط این که تغییر سن نداده باشند همچنین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته متولد سال 1354، مشروط بر این که در زمان قبولی در دانشگاه کارت معافیت دائم خود را ارائه نمایند.

5– ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و اراﺋـﻪ ﮔـﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. (کارشناسی ارشد بدون کنکور)

6- ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮔﺮدﻧﺪ).

دانشجویان سال اخر مقطع کارشناسی

7-  دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تا تاریخ 31/6/97  در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺎرغ التحصیل می شوند.

8-  ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز دوره را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ ﺳـﺎل از ﻓﺮاﻏـﺖ ازﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن در دوره ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه و وارد ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. (کارشناسی ارشد بدون کنکور)

9- ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﮐﻪ ﻓﺮﺟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ آﻧﺎن (ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ دواﯾﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮگ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪون ﻏﯿﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘـﺮر ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺰام آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﺰام ﮔﺮدﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش و ﻗﺒﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘـﺮرات از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. (کارشناسی ارشد بدون کنکور)

شرایط ثبت نام طلاب علوم دینی

ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و داراي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿـﻪ ﯾـﺎ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﻮازات آن در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ  اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وي در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻃﻠﺒﻪ را ﺧﺎﺗﻤﻪ ، ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﻮزه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻤﻮل در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺻﺪور ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﺸـﻤﻮل در داﻧﺸـﮕﺎه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. (کارشناسی ارشد بدون کنکور)

  • ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ (اﻋﻢ از ﺑﺎ آزﻣﻮن ﯾﺎ ﺑﺪون آزﻣﻮن ) ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را در ﻣـﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ و ﺑﺪون ﻏﯿﺒﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﺧﺮاﺟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره 2ﺗﺬﮐﺮ  ﻫﺎي دﮐﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺮﻓـﻪ  اي ﮐـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ آﻧـﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﯾﺐ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﻣﺠﺎز ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در آزﻣـﻮن و ﺗﺤﺼـﯿﻞ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دانشجوی انصرافی کارشناسی ارشد

  • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺼﺮاﻓﯽ ﻣﺸﻤﻮل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ دوره اﺳﺘﻔﺎده می ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﺤـﻞ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﯾـﺎ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ورود آﻧﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ/ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﭙﺮي ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از اﻧﺼـﺮاف آنان نگذشته باشدودر این دوره یا در مقاطع دیگر در سال 90 و بعد از آن از امتیاز آزمون مجدد استفاده ننموده باشند، مجاز به شرکت در آزمون هستند.
  • ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﺟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﻓﺎرغ 4ﺗﺬﮐﺮ  ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ اﺳﺖ ( ﮐﻪ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ 96 اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺧﺮداد ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ).

انتخاب رشته اینترنتی(کارشناسی ارشد بدون کنکور)

با مراجعه به سامانه انتخاب رشته اینترنتتی مرکز سنجش و پذیرش(کارشناسی ارشد بدون کنکور) به آدرس www.azmoon.org با واردکردن کد ملی و کد دسترسی انتخاب رشته به سامانه انتخاب رشته وارد خواهید شد. کارت اعتباری نیز فقط با کد ملی داوطلب صادر می شود و قابلیت انتقال به غیر ندارد.

مشاوره تحصیلی درخت دانش

در صورت تمایل می توانید جهت مشاوره انتخاب رشته صحیح و منطقی کارشناسی ارشد با شماره 9099072943 بدون کدگیری از طریق تلفن ثابت با مشاوران متخصص درخت دانش تماس گرفته و انتخاب رشته خود را با بهترین روش ممکن انجام دهید.

راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

کانال تلگرامhttp://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرام سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

Please rate this

درباره نویسنده :

ارسال نظر

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.