hit
counter

نزدیک ترین رخدادهای تحصیلی

ارتباط با ما

برای ارتباط با مشاوران درخت دانش از طریق تلفن ثابت با شماره 9099072943 (بدون پیش شماره) تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با ما

تهران - خیابان دکتر قریب - کوچه دعوتی - پلاک 47

تلفن : 9099072943

وب : مشاوره تحصیلی درخت دانش

معرفی رشته های برتر ریاضی No ratings yet.

معرفی رشته های برتر ریاضی

معرفی رشته های برتر ریاضی

معرفی رشته های برتر ریاضی

گروه آزمایشی علوم ریاضی، سومین گروه پر جمعیت از کنکور سراسری (طبق آمار رسمی سایت سازمان سنجش) است که در خود رشته های فنی مهندسی و علوم پایه را جای داده است. اکثر داوطلبان رشته ریاضی به امید قبولی و ادامه تحصیل در رشته های مهندسی به سراغ این رشته تحصیلی آمده اند.

همان طور که در مقالات پیشین برترین رشته های شاخه علوم تجربی و همچنین علوم انسانی را در خدمت دوستان عرض نمودیم در زیر درخت دانش جهت شناخت بیشتر از رشته های گروه ریاضی و مقایسه رتبه کسب شده خود با رتبه های مورد نیاز برای رشته مورد علاقه، رشته های برتر این گروه را با آخرین رتبه قبولی در آن در سال گذشته به نمایش گزاشته است تا داوطلبان این گروه بهتر به انتخاب رشته ای درست و منطقی بپردازند.

معرفی رشته های برتر ریاضی از بین 1000 داوطلب برتر این رشته به ترتیب:

مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی هوا فضا، مهندسی معماری، فیزیک، علوم کاربردی، ریاضیات و کاربردها، شیمی، مهندسی پزشکی، علوم اقتصادی و …

برترین دانشگاه های انتخاب شده از دید 1000 داوطلب برتر رشته ریاضی فیزیک به ترتیب:

دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، امیر کبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، علم و صنعت تهران، دانشگاه شیراز، شهید بهشتی تهران، دانشگاه صنعتی تبریز، دانشگاه صنعت نفت اهواز و …

در اینجا رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه سال گذشته در هر 5 زیر گروه به ترتیب:

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 1 در هر 5 زیر گروه به ترتیب:1- 28229، 2- 27210، 3- 26936، 4- 26855، 5- 26207

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 2 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 40620، 2- 40301، 3- 39800، 4- 32099، 5- 28890

رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در منطقه 3 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 15657، 2- 14478، 3- 14407، 4- 14401، 14046

میانگین حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی برق در دروس عمومی سال گذشته 13درصد و دروس اختصاصی 5 درصد بوده است.

در اینجا رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی  روزانه سال گذشته در هر 5 زیر گروه به ترتیب.

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 1 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 27439، 2- 25526، 3- 25054، 4- 24660، 5- 24589

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 2 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 33518، 2- 33356، 3- 32186، 4- 31939، 5- 31520

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 3 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 17971، 2- 16871، 3- 16499، 4- 15391، 5- 15212

میانگین حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک در دروس عمومی در سال گذشته 15درصد و در دروس اختصاصی 5 درصد بوده است.

در اینجا رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در رشته مهندسی عمران دانشگاه دولتی روزانه سال گذشته(معرفی رشته های برتر ریاضی) در هر 5 زیر گروه به ترتیب:

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 1 در هر 5 زیر گروه به ترتیب:34389، 2- 30488، 3- 27055، 4- 26060، 5- 22193

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 2 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 24696، 2- 23442، 3- 22121، 4- 21217، 5- 21085

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 3 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 22828، 2- 15791، 3- 15212، 4- 12890، 5- 12098

میانگین حداقل درصد مورد نیاز برای برای قبولی در رشته مهندسی عمران در دروس عمومی در سال گذشته 10 درصد و در دروس اختصاصی 5 درصد بوده است.

دراینجا رتبه اخرین داوطلب پذیرفته شده در رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه دولتی روزانه سال گذشته در هر 5 زیر گروه به ترتیب نمایش داده شده است.

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 1 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 41205، 2- 40571، 3- 31818، 4- 29681، 5- 29144

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 2 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 46867، 2- 43980، 3- 40903، 4- 440710، 5- 39619

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 3 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1-27169، 2- 26597، 3- 26112، 4- 25514، 5- 24482

میانگین حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر در دروس عمومی در سال گذشته  14درصد و در دروس اختصاصی 5 درصد بوده است.

در اینجا رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در شته مهندسی صنایع در دانشگاه دولتی روزانه سال گذشته در هر 5 زیر گروه به ترتیب نمایش داده شده است.

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 1 در هر 5 زیر گروه به ترتیب:1- 26197، 2- 25094، 3- 24645، 4- 24267، 5- 23632

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 2 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 39132، 2- 38280، 3- 37114، 4- 34971، 5- 33048

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 3 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 20144، 2- 19101، 3- 18816، 4- 18479، 5- 18123

میانگین حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی صنایع در دروس عمومی سال گذشته 10درصد و در دروس اختصاصی 10درصد بوده است.

در اینجا رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه دولتی روزانه در سال گذشته در هر 5 زیر گروه به ترتیب نمایش داده شده است.

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 1 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 38899، 2- 25383، 3- 24919، 4- 24653، 5- 24411

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 2 در هر پنج زیر گروه به ترتیب: 1- 36566، 2- 32443، 3- 29854، 4- 29267، 5- 25247

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 3 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 22657، 2- 13815، 3- 12538، 4- 12305، 5- 12006

میانگین حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی شیمی در دروس عمومی سال گذشته 15درصد و در دروس اختصاصی 5 درصد بوده است.

در اینجا رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در رشته مهندسی نفت دانشگاه دولتی روزانه  در سال گذشته در هر 5 زیر گروه به ترتیب نمایش داده شده است.

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 1 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 13607، 2- 13356، 3- 12139، 4- 11409، 5- 9998

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 2 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 14091، 2- 13969، 3- 12080، 4- 11634، 5- 11432

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 3 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 5636، 2- 5436، 5141، 4- 2905، 5- 2416

میانگین حداقل درصد مورد نیاز برای پذیرفته شدن در رشته مهندسی نفت در دروس عمومی سال گذشته 35 درصد و در دروس اختصاصی 15 درصد بوده است(معرفی رشته های برتر ریاضی).

در اینجا رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده (معرفی رشته های برتر ریاضی)در رشته مهندسی هوافضا دانشگاه دولتی روزانه در سال گذشته در هر 5 زیر گروه به ترتیب نمایش داده شده است.

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 1در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 13807، 2- 12701، 3- 12573، 4- 8855، 5- 7104

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 2در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1-12708، 2- 12469، 3- 10470، 4- 10296، 9496

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 3در هر 5 زر گروه به ترتیب: 1-5302، 2- 4692، 3- 4553، 4- 3052، 5- 2464

میانگین حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی هوافضا در دروس عمومی30درصد و در دروس اختصاصی  15درصد بوده است.

در اینجا رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در رشته مهندسی معماری دانشگاه دولتی روزانه در سال گذشته در هر 5 زیر گروه به ترتیب نمایش داده شده است.

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 1 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 22039، 2- 20451، 3- 19718، 4- 18819، 5- 17944

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 2 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 19246، 2- 18324، 3- 18281، 4- 17830، 5- 17550

رتبه آخرین داوطلب پذیرفته شده در منطقه 3 در هر 5 زیر گروه به ترتیب: 1- 11261، 2- 11078، 3- 9312، 4- 8603، 5- 7936

میانگین حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی معماری در دروس عمومی سال گذشته 25درصد و در دروس اختصاصی5 درصد بوده است.

مشاوره انتخاب رشته بدون کنکور نیمسال دوم 96

انتخاب رشته بدون کنکور نیمسال دوم از نیمه دوم آذر ماه 96 آغاز خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در باب موضوعات زمان و مهلت ثبت نام بدون کنکور بهمن ماه 96 دانشگاه آزاد، نحوه ثبت نام بدون کنکور بهمن ماه 96، رشته های بدون کنکور بهمن ماه گروه تجربی، رشته های بدون کنکور بهمن ماه ریاضی، رشته های بدون کنکور بهمن ماه گروه انسانی، مشاوره انتخاب رشته بدون کنکور و ….. می توانید با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشید.

مشاوره تحصیلی درخت دانش(معرفی رشته های برتر ریاضی)

داوطلبان گرامی جهت دریافت اطلاعات بیشتر راجع به رشته های دانشگاهی، تراز نمره قبولی، معرفی دانشگاه های کشور، دانشگاه بدون کنکور دانشگاه آزاد، انتخاب رشته ای عالی(معرفی رشته های برتر ریاضی)، می توانید با شماره تلفن 9099072943 از طریق تلفن ثابت منزل بدون نیاز به کدگیری، با مشاوران متخصص و مجرب درخت دانش ارتباط برقرار کرده و انتخاب رشته خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. در صورت موفق نشدن در اتباط تلفنی می توانید سوالات خود را از طریق سایت درخت دانش مطرح نموده تا مشاوران ما در کمترین زمان ممکن به آن پاسخ دهند.

درخت دانش برای تمامی داوطلبان کنکور سراسری آرزوی موفقیت و سربلندی می کند.

راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

کانال تلگرامhttp://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرام مشاوره تحصیلی درخت دانش

Please rate this

توسط | 2019-02-26T11:53:38+04:30 جولای 22nd, 2017|انتخاب رشته, کنکور, مهم ترین مقالات|4 دیدگاه

درباره نویسنده :

4 نظر

 1. معرفي رشته رياضي | پیکو پست ژانویه 29, 2018 در5:22 ب.ظ- پاسخ

  […] معرفی رشته های برتر ریاضی – درخت دانش […]

  • Behnam QaderPour جولای 23, 2018 در4:07 ب.ظ- پاسخ

   درود
   اگرمنظورتون رشته های تاپ رشته ریاضی ایست رشته مهندسی برق باگرایش های الکترونیک وشبکه های انتقال وتوزیع وقدرت ورشته کامپیوترورشته عمران ومعماری است

 2. پارسا بشارت اکتبر 6, 2018 در11:59 ق.ظ- پاسخ

  سلام من امسال در کنکور تجربی شرکت نمودم ولی در رشته های مورد علاقه پذیرفته نشدم
  ولی با نوجه به سوابق تحصیلی در رشته های مکانیک و برق دانشگاه ازاد کرج پذیرفته شدم ایا امکان ادامه تحصیل بنده در رشته مهندسی کامپیوتر در کارشناسی ارشد وجود دارد یا خیررر ؟
  ایا امکان تغیر رشته به کامپیوتر در مقطع کارشناسی هست
  ایا شما توصیه میکنین من مجدد کنکور شرکت کنم و در رشته خودم دوباره کنکور بدم؟

  • Mobin Hosseini اکتبر 13, 2018 در4:40 ب.ظ- پاسخ

   سلام مشکلی نداره برای ادامه تحصیل ولی شانس قبولی شما کمتر میشه

ارسال نظر

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.