مطالب تصادفی

اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت زمان اعلام نتایج آزمون ارشد وزارت بهداشت ؟ شرایط و زمان ثبت نام کنکور...

ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را چگونه انجام دهیم؟ زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 99 دفترچه...

ضرایب دروس امتحانی پایه دهم

ثبت نام آزمون تیزهوشان سال ۹۹

در این مقاله سعی داریم شرایط و زمان ثبت نام مدارس تیزهوشان را خدمت داوطلبان عزیز به صورت مفید توضیح...

انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹

چگونه انتخاب رشته کنیم؟ (مطالعه مقاله) ملاک های انتخاب رشته کنکور سراسری 99؟ زمان انتخاب رشته کنکور سراسری 99؟ انتخاب...

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸

تاریخ ارسال نوشته: 20 آوریل 2019
ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور 98

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸ شامل دو نیمسال ورودی تحصیلی می شود که به ترتیب اولویت بندی زمان ثبت نام: ثبت نام بدون کنکور نیمسال اول مهر ماه ، ثبت نام بدون کنکور آزاد بهمن ماه می باشد.

در این مقاله سعی داریم به تمامی سوالات که متقاظیان واجد شرایط ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد ورودی مهر ماه و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سال ۱۳۹۸ مهر – بهمن و راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ که با مشاوران درخت دانش تماس گرفته اند پاسخ دهیم.

ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور 98
ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸

اطلاعیه ثبت نام کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸

امسال ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸ آغاز شده است ولی برای مقطع کارشناسی ناپیوسته هنوز دفترچه ثبت نام ترم مهر ماه ۹۸ منتشر نشده است ما به محض منتشر شدن دفترچه در همین مقاله اطلاع رسانی خواهیم کرد.

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور مهر ۹۸ بر خلاف سال های گذشته که برای نیمسال اول از مرداد ماه همان سال شروع می شد امسال از ۲۶ اسفند ماه ۹۷ آغاز شده است با این تفاوت که تنها در دو مقطع تحصیلی در این زمان اعلام شده داریم که به ترتیب شامل:(در ادامه مقاله شرایط ورود به هر کدام از مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته را کامل توضیح داده ایم)

زمان شروع ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸ دو مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ۹۸

بر اساس فرم زمانبندی ثبت نام سایت دانشگاه آزاد azmoon.org فعلا در دو مقطعی ثبت نام آغاز شده است و سوال بیشتر داوطلبان دو مقطع دیگر این است که چه زمانی میتوانیم. در سایت ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۸ در مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته اقدام کنیم؟ در جواب باید گفت:

به محض منتشر شدن دفترچه دو مقطع دیگر کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور آزاد ۹۸ و زمان ثبت نام بدون کنکور آزاد کاردانی پیوسته ۹۸ از طریق کانال تلگرام بدون کنکور درخت دانش اطلاع رسانی خواهیم کرد.

مهلت ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون ۹۸ مشخص شد

مهلت ثبت نام آزاد بدون آزمون ۹۸ در دو مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته که قبلا به آن اشاره کردیم تا ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دارند.

توصیه می شود: برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط جدید ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نیمسال اول ۹۸ جدول تاثیر معدل، معرفی رشته های جدید ارائه شده بدون آزمون، رشته های پزشکی و پیراپزشکی بدون آزمون وردی و انجام تمام مراحل و مشاوره انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی ۹۸ می توانید:هم به صورت حضوری و هم مشاوره تلفنی با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۳ (بدون گرفتن پیش شماره و از طریق تلفن ثابت منزل) تماس حاصل نمایید.

خبر خوب!! متقاضیان دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸ بدانند

خبر خیلی خوب برای داوطلبانی که معدل کتبی پایینی دارند و می خواهند در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ پرطرفدار شرکت کنند این است که: به دلیل تغییر در شرایط ورود به دانشگاه آزاد بدون آزمون ۹۸ و این که تنها معدل کتبی مهم نیست و معدل کل نیز تاثیر زیادی خواهد داشت می توان گفت که شانس قبولی بالایی نسبت به سال های گذشته خواهند داشت.

ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه آزاد بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی در رشته دلخواه خود را به مشاوران مجرب درخت دانش بسپارید.

ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد بدون کنکور نیسمال اول ۹۸

ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ بدون کنکور دانشگاه آزاد از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﺻـﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺪل ﮐﺘﺒﯽ دﯾﭙﻠﻢ – معدل کل دیپلم ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ دروس اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ داوﻃﻠﺒﺎن دﯾﭙﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﭙﻠﻢ آﻧﺎن رﯾﺎﺿﯽ، ﺗﺠﺮﺑﯽ، اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮع دﯾﭙﻠﻢ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﺪ اﻋﻤـﺎل ﻣﻌﺪل ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ داوﻃﻠﺒﺎن را ﺑﻪ ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽدارد.

جدول ضریب تاثیر اعمال سوابق تحصیلی با توجه به نوع دیپلم دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸

نوع دیپلم و گروه آزمایشیریاضیتجربیانسانیمعارفسایر دیپلم ها
علوم ریاضی و فنی۱۰۰۱۰۰۵۷٫۱۵۷٫۱۵۱٫۴
علوم تجربی۱۰۰۱۰۰۵۷٫۱۵۷٫۱۵۱٫۴
علوم انسانی۵۷٫۱۵۷٫۱۱۰۰۱۰۰۵۱٫۴
هنر۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰
زبان های خارجه۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰

نکته قابل توجه در تاثیر سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﺪل داوﻃﻠﺒﺎن داراي دﯾﭙﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دانشگاه آزاد بدون کنکور نیسمال اول مهر ۹۸ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری، اﻗﺘﺼـﺎد، رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ، ﻋﻠـﻮم ورزﺷﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ مالی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ درﯾﺎﯾﯽ، ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي و ﻫﺘﻠﺪاري، ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﯽ و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﮐﺎرداﻧﯽ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ، ﮐﺎرداﻧﯽ اﻣـﻮر ۱۰۰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸ تغییر کرد

شرایط ثبت نام بدون آزمون امسال برای تمامی مقاطع بر اساس سوابق تحصیلی و نکته مهم برای سال ۹۸ این است که بر خلاف سال های گذشته که تنها معدل کتبی دیپلم داوطلب ملاک اصلی قبولی در پیش انتخاب رشته بود امسال شرط معدل دانشگاه آزاد بدون کنکور هم شامل معدل کتبی خواهد شد و هم معدل کل دیپلم نیز تاثیر زیادی در قبولی دانشجو دارد.

شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته ۹۸

شرایط ورود و انتخاب رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته بدون آزمون نیمسال اول مهر ماه ۹۸ به ترتیب:

  1. دارای دیپلم نظام قدیم چهارساله
  2. دارای مدرک پیش دانشگاهی نظام قبل از ۳-۳-۶
  3. دارای مدرک دیپلم نظام جدید ۳-۳-۶
  4. دارای مدرک کاردانی پیوسته

شرایط ثبت نام آزاد کاردانی پیوسته بدون کنکور ۹۸

شرایط ورود به مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸ دارای مدرک دیپلم می باشد، که مدارک دیپلم خود شامل:

  1. مدرک دیپلم نظری
  2. مدرک دیپلم فنی حرفه ای و کاردانش

شرایط ورود به مقطع کاردانی پیوسته با دیپلم نظری بدون کنکور ۹۸

زمانی که داوطلب بخواهد با مدرک دیپلم نظری در ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی آزاد در مقطع کاردانی پیوسته شرکت نماید هیچ محدودیتی در انتخاب رشته نخواهد داشت و می تواند بر اساس دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد هر کدام از رشته های ارائه شده را انتخاب نماید.

شرایط ورود به مقطع کاردانی پیوسته با دیپلم فنی هنرستان بدون کنکور ۹۸

زمانی که داوطلب بخواهد با دیپلم هنرستان و فنی حرفه ای در مقطع کاردانی پیوسته شرکت نماید بایستی براساس تجانس رشته و جدول مندرج در دفترچه بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸ رشته ای مرتبط یا نیمه مرتبط با رشته دیپلم خود انتخاب نماید.

شرایط ثبت نام کاردانی ناپیوسته آزاد بدون کنکور ۹۸

شرایط ورود به رشته های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۸ این است که داوطلب دارای مدرک پیش دانشگاهی یا سال دوازدهمی ۳-۳-۶ باشد و یا دارای مدرک دیپلم نظام قدیم و کاردانی باشد و قصد ادامه تحصیل در مقط کاردانی را داشته باشد.

شرایط ثبت نام کارشناسی ناپیوسته آزاد بدون کنکور ۹۸

شرایط ورود به رشته های کارشناسی ناپیوسته ثبت نام آزاد بدون کنکور ۹۸ این است که دانشجو دارای مقطع کاردانی باشد و قصد ادامه تحصیل و ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور ۹۸ داشته باشد.

مشاوره و راهنمای جامع ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون ۹۸

مشاوران مجرب درخت دانش با سابقه چند ساله در امر ثبت نام سابق تحصیلی آزاد، با چه معدلی چه رشته و دانشگاهی قبول خواهیم شد؟ بهترین رشته های بدون کنکور کدامند؟ معرفی رشته های بدون کنکور تجربی، آیا رشته های پزشکی بدون کنکور در دانشگاه آزاد ارائه خواهد شد؟ و … می توانید:

برای ارتباط با مشاوران ما از طریق شماره گیری ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۳ ( بدون گرفتن پیش شماره و از طریق تلفن ثابت منزل) در تماس باشید.

سایت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۸

تنها سایت ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی ۹۸ سایت azmoon.org می باشد که کامل در مورد آن در مقاله معرفی آزمون سایت آزاد توضیح داده ایم.

هیچ نظری وجود ندارد