hit
counter
خانه 2017-08-23T21:01:24+00:00

رشته ها بدون کنکور بهمن ماه کرمانشاه

دسامبر 10th, 2017|

رشته های بدون کنکور بهمن ماه کرمانشاه پذیرش در دانشگاه بدون  کنکور در چند سال اخیر رواج یافته و روز به روز به آمار متقاضیان این دانشگاه در سراسر کشور اضافه می شود. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه نیز [...]

رشته های بدون آزمون گروه هنر بهمن ماه دانشگاه آزاد

دسامبر 5th, 2017|

رشته ها بدون آزمون هنر بهمن ماه دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی مشکل بسیاری از علاقه مندان به تحصیل را که به دلایلی مانند نداشتن وقت کافی برای آزمون دادن یا داشتن استرس در سر جلسه کنکور و ... [...]

ثبت نام بدون کنکور زبان خارجه دانشگاه آزاد بهمن

دسامبر 4th, 2017|

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی گروه زبان خارجه در ترم بهمن ماه دانشگاه آزاد اسلامی مشکل بسیاری از علاقه مندان به تحصیل را که به دلایلی مانند نداشتن وقت کافی برای آزمون دادن یا داشتن استرس در [...]

رشته های بدون کنکور بهمن ماه گروه علوم انسانی

دسامبر 4th, 2017|

رشته های بدون کنکور بهمن ماه گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشکل بسیاری از علاقه مندان به تحصیل را که به دلایلی مانند نداشتن وقت کافی برای آزمون دادن یا داشتن استرس در سر جلسه کنکور و ... [...]

رشته های بدون کنکور ریاضی دانشگاه آزاد بهمن ماه

دسامبر 4th, 2017|

رشته های بدون کنکور ریاضی دانشگاه آزاد ترم بهمن ماه دانشگاه آزاد اسلامی مشکل بسیاری از علاقه مندان به تحصیل را که به دلایلی مانند نداشتن وقت کافی برای آزمون دادن یا داشتن استرس در سر جلسه کنکور و [...]

رشته های بدون کنکور تجربی بهمن دانشگاه آزاد

دسامبر 4th, 2017|

رشته های بدون کنکور تجربی بهمن دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 3 سال است که ثبت نام بدون کنکور در رشته های تجربی به عمل می آورد. این دانشگاه در مقاطع کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته [...]

آماده سازی نسخه ی جدید وبسایت درخت دانش 87%